Φόρμα Εγγραφής

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με κατάθεση στην τράπεζα της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας:

ALPHA BANK GR36 0140 2060 2060 0200 2000 010

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Aφορά μεμονωμένες εγγραφές ή εγγραφές συνέδρων από εταιρείες μη μέλη ΣΦΕΕ

Παρακαλούμε επισυνάψτε την απόδειξη της τραπεζικής σας κατάθεσης *

X